63-й котельно-зварювальний завод

Місце проходження технологічної переддипломної практики
Виробництво опалювальних котлів. Колишній військовий завод, нині виробляє настільні опалювальні побутові і промислові котли (газові і твердопалевні). Місце проходження технологічної переддипломної практики.